Mangfold

Barnehagen er et fellesskap som speiler samfunnet omkring. I vår barnehage er det mange som har flerkulturell bakgrunn, både barn, foreldre og ansatte. Vi ønsker å sette fokus på mangfoldet hos oss.

Mangfoldet gir barn, foreldre og personal nye og spennende erfaringer, kunnskap og læring. Samtidig gir endringer i samfunnet oss utfordringer. Vi må stadig lære å tenke nytt, og kombinere tradisjoner med utvikling av nye ideer i samspill med både barn, foreldre og ansatte med annen kulturell bakgrunn.

 

Personvern og cookies