Felles tema

I 2012 valgte vi felles tema ‘Bevegelse og musikk’ som en brobygger mellom avdelingene og faglig fordypning for barna. Vi fortsetter å arbeide med dette temaet nå i 2013/2014.

Vi legger til rette for spontan og ledet bevegelseslek, fin- og grov motorisk aktivitet, samt musikk fra ulike tidsrom og kulturer og lyder på ulik tid og sted. Vi ser rike muligheter for tilknytning til og styrking av andre fagområder.

Vi jobber på ulike arena, både ute og inne, i prosjektperioder, og på tvers av avdelinger, etasjer og alder. Vi skal samarbeide ved å utveksle kunnskap og erfaringer, og innhente inspirasjon fra fagfolk.

 

 

Personvern og cookies