Barnegrupper

Barna i Espira Åbol skal få en fantastisk start på livet!

Espira Åbol barnehage har 7 avdelinger med plass til ca. 140 barn i alderen 0-6 år. Vi er rundt 35 ansatte. Avdelingene har navn etter planetene i solsystemet vårt og gater i nærmiljøet. Saturn, Merkur og Tellus har barn mellom 3-6 år, Jupiter har barn mellom 2-4 år og Venus, Mars, og Uranus har de minste barna, de mellom 0-2 år. Det er fire fast ansatte på hver avdeling, hvorav to er pedagoger og to medarbeidere. Mange av de sistnevnte er fagarbeidere.

Personalet har mye kompetanse og erfaring, og deltar på kurs, etter- og videreutdanninger.

Hver avdeling har egen inngang fra utelekeplassen. Inne er det garderobe, toalett/stellerom, og et stort leke- og aktivitetsrom. Noen avdelinger har også et lite grupperom. Det er store fellesrom i begge etasjer med kjøkken og leke- og aktivitetsområder. Ute har vi et variert lekeområde med skog, sykkelstier, lekehus, lekeapparater, og både bakker og berg.

Selv om vi har 7 ulike enheter, er vi mye sammen på tvers, både i utetida og på besøk hos hverandre i innetida.

Det siste året på stor avdeling får barna delta i SkolEspira, et skoleforberende opplegg. Her møttes de to dager i uka til ulike aktiviteter i grupper på tvers av avdelingene. Dere kan lese mer om SkolEspirene og SkolEspira standarden i årsplanen.

Alle avdelinger jobber med samme fokusområder. Her er «språk» overskriften, og det er aktivt brukt i sosialt samspill, i leken og i realfag.  Se årsplanen for mer informasjon.

Dagsrytmen for ser stort sett slik ut for alle avdelinger, med rom for mange variasjoner!

  • 06.30 Barnehagen åpner
  • 06.30 – 07.00 Barna tas imot på fellesrommet i hver etasje
  • 07.30 – 08.30 Frokost serveres på fellesrommet eller på avdelingen
  • 08.30 – 10.30 Lek inne og ute, samling, aktiviteter og turer avdelingsvis
  • 10.30 – 12.00 Varm lunsj serveres avdelingsvis
  • 12.00 – 14.00 Utelek, gruppeaktiviteter inne, barn sover eller hviler
  • 14.00 – 14.30 Enkel ettermiddagsmat og frukt
  • 14.30 – 17.00 Lek inne eller ute, felleslek eller besøk på andre avdelinger
  • 17.00 Barnehagen stenger
Personvern og cookies