Merkur

Merkur har inngang nærmest porten i første etasje. Her er det 24 barn i alder 3 – 6 som tilbringer hverdagen. De er delt inn i tre grupper – Samfunnspira består av alle 3-åringene, Miljøspira av alle 4-åringer og SkolEspira av alle 5-åringer.

Merkur har fast morgenmøte der de bruker dagstavle for å sette ord på det som skal skje og som kan skje, ved barnas medvirkning. Det legges til rette for lesegrupper, eventyr og språklek med felles tema for alle grupper.

 

 

Personvern